van droom tot realisatie

Bouwcoördinatie, bouwmanagement, bouwbegeleiding; allemaal termen voor het goed regelen van het bouwproces. Van droom tot en met realisatie van uw plannen. Klein of groot ook, Bouvast regisseert uw bouwproject, professioneel en gepassioneerd. 

Begeleiding op maat
Tijdens het bouwproces ontstaan veel vragen en passeren aandachtspunten die nodig zijn om het gewenste eindresultaat te bereiken. Zaken waar u wellicht niet de capaciteit òf tijd voor heeft. Bouvast begeleidt u hier graag bij. Hoe intensief deze begeleiding moet zijn, bepaalt u zelf. Wilt u alleen bij vragen terug kunnen vallen op kennis en ervaring of wilt u het hele proces uit handen geven? Het kan allemaal. 

Een goede voorbereiding is méér dan het halve werk
Een goede voorbereiding is het halve werk; dit geldt zeker voor een bouwproces. We durven zelfs te stellen dat het méér is dan het halve werk. Een goedlopend bouwproces is alleen haalbaar met een gedegen voorbereiding. De basis vormt het opstellen van een plan van aanpak, een programma van eisen en eventueel een business case. Hierin wordt het gewenste eindresultaat omschreven en wat ervoor nodig is om dit te behalen. Dit kan een heel document zijn maar soms ook een eenvoudige opsomming van wensen met een beschikbaar budget. 

Voorontwerp en begroting
Uw uitgangspunten en de bouwkundige situatie vormen vervolgens samen de basis voor het opzetten van een voorontwerp en een planpresentatie, eventueel voorzien van 3d tekeningen en een moodboard. Aan de hand van het definitieve ontwerp worden de kosten begroot en worden diverse werk- en installatietekeningen gemaakt om het project te starten. De begrotingen wordt zorgvuldig gecontroleerd voordat er opdrachten worden verstrekt en vóór de start van het project wordt de planning vastgelegd voor werkzaamheden op de bouwplaats. 

Bouw en uitvoering
De uitvoerende partijen worden begeleid door hen te voorzien van de juiste werktekeningen en benodigde gegevens. Tijdens het bouwproces is het van belang de voortgang te controleren en daar waar nodig bij te sturen. Bouvast is bereikbaar voor vragen, bezoekt regelmatig de bouwplaats voor overleg en bouwvergaderingen en controleert het beoogde eindresultaat.

Budgetbewaking
Het bewaken van het budget is, bij bouwwerkzaamheden, een belangrijk aspect. Zijn alle kosten meegenomen in de begroting en zijn de meerkosten die tijdens het bouwproces worden opgevoerd wel reëel? Bij verbouwingen zijn er zaken die bijvoorbeeld pas na sloopwerkzaamheden juist beoordeeld kunnen worden. Aangezien het proces zich dan al in de uitvoering bevindt vraagt dit om extra aandacht, begeleiding én vertrouwen.

Oplevering
Tijdens de oplevering wordt er nogmaals, vaak samen met de opdrachtgever, kritisch naar de uitvoering gekeken. Onvolkomenheden worden vastgelegd in een opleverdocument en vervolgens wordt, zeker niet onbelangrijk, de uitvoering van deze restpunten ingepland, begeleid en gecontroleerd.

neem vrijblijvend contact op 

contact